Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#fisnelivodka
metamorphasy · 7 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
İYİ ŞANS BÜYÜSÜ
1- kapalı bir şişe veya kavanoz
2- sofra tuzu
3- tarçın
4- gül kurusu
5- kekik
6- kristal kuvars ( kavanozun içerisine sığacak büyüklükte, mümkünse birkaç adet)
7- turuncu mum
Hazırlanışı:
- Kullanmadan önce bütün malzemelerin enerjilerini temizleyip niyetinizi yüklediğinizden emin olun. kavanoza tuzu, tarçını, gül kurusunu ve kekiği 1/5 oranında ekleyin. birkaç adet kristal kuvars ekledikten sonra kavanozun kapağını kapatıp turuncu mum ile mühürleyin. kavanozla işiniz bittikten sonra tekrar yapmak için yeni ürünler kullanmanız gerektiğini unutmayın. kavanoz içerisindeki ürünler zarar görmemiş olsa bile tekrar kullanılamaz.
2 notes · View notes