Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#prepositions

Guess the phrasal verb!

@learnativenglish
@english_basic_learnativenglish

#english #britishenglish #americanenglish #england #englishisfun #studyenglish #englishteacher #englishisfun #jokeoftheday #whichword #sentenceteaser #americanenglishvbritishenglish #funnyenglish #englishstudent #easyenglish #learnenglish #learningenglish #education #prepositions #funwithenglish #app #appstore #googleplay (at London, United Kingdom)
https://www.instagram.com/p/B8tvtOHnDSS/?igshid=11al2hir9wbji

1 notes · See All

Eu penso que se você tiver o inglês como sua língua nativa, você nunca vai aprender nenhuma língua latina. Simplesmente nenhuma. Hoje vou escrever sobre a preposição à na língua francesa. Espero que seja útil pra vocês.

Keep reading

7 notes · See All

Prepositions!

@learnativenglish
@english_basic_learnativenglish

#english #britishenglish #americanenglish #england #englishisfun #studyenglish #englishteacher #englishisfun #jokeoftheday #whichword #sentenceteaser #americanenglishvbritishenglish #funnyenglish #englishstudent #easyenglish #learnenglish #learningenglish #education #prepositions #funwithenglish (at London UK)
https://www.instagram.com/p/B8ZI3r4H9aM/?igshid=lswx9wb5fi5l

1 notes · See All

i

 • ofte noe som er inne i, nede i, på innsiden av noe
  • Pizzaen er i ovnen.
  • Hunden er i buret.
  • Jeg er i huset.
  • I Norge bor det ca. 5 millioner mennesker. 
  • Musa gikk i fella.
  • I havet har vi mange forskjellige fiskearter. 
 • brukes også foran verdensdeler, land, fylker, byer (nesten alle i Norge)
  • Familien skal reise i Sør-Amerika.
  • I Afrika bor det mange mennesker. 
  • De skulle reise mye i Bolivia. 
  • Hun har reist mye i Italia, men hun har ikke reist mye i Frankrike. Og hun har aldri reist i Tyskland.
  • De fleste byene i Norge ligger ved kysten.
  • Det er ekstremt mye nedbør i Bergen.
  • Det er mye historie fra antikken i Roma og Pula. 
  • Jeg bodde i Vest-Agder før jeg begynte å studere i Trøndelag. 
  • Nå bor jeg i Oslo/Akershus/Telemark/Rogaland/Sogn.
  • Jeg bodde i Florida.
  • Jeg så en konsert i Seoul. 
an-american-in-norway
7 notes · See All

før, innen, etter

 • før: brukes ofte foran substantiv eller pronomen
  • Foreldrene mine kommer før søndag.
  • Vi kommer før henne.
 • innen: kan stå foran substantiv og blir ofte brukt med tall
  • Foreldrene mine kommer innen søndag.
  • Innen sommeren (er over) skal jeg bade i sjøen.
  • Oppgaven skal leveres innen mandag.
  • Innen 2020 skal jeg kjøpe hund. 
 • etter:  står ofte foran tid/pronomen
  • Etter jul skal vi slanke oss.
  • Jeg må arbeide lenge etter middag.
  • De fikk en baby i juni, og vi fikk i september. Vi fikk barn etter dem. 
an-american-in-norway
14 notes · See All

under

 • står foran substantiv som forteller om en periode med aktivitet
  • Jeg sovnet under konserten,
  • De flyktet til Sverige under andre verdenskrig.
  • Under datatimene skrev de mye.
  • Helene sover under hele forelesninga. 
 • NOTE: Sammen med andre ord som uttrykker tidsperioder, brujer man helst andre preposisjoner enn “under.”
  • Vi var syke i helga.
  • Jeg var syk fredag. 
  • Foreldrene slappet av i juni. 
an-american-in-norway
17 notes · See All

Guess the phrasal verb!

@learnativenglish
@english_basic_learnativenglish

#english #britishenglish #americanenglish #england #englishisfun #studyenglish #englishteacher #englishisfun #jokeoftheday #whichword #sentenceteaser #americanenglishvbritishenglish #funnyenglish #englishstudent #easyenglish #learnenglish #learningenglish #education #prepositions #competition #competitiondraw #funwithenglish (at London, United Kingdom)
https://www.instagram.com/p/B7Q2ZPRHjkD/?igshid=1pw8or2vqaw5m

0 notes · See All

for… siden

 • brukes når vi forteller hvor lenge siden noe skjedde i fortid. 
 • NOTE: Begge ordene må være med, og det må være et ord om tidsrom mellom FOR og SIDEN. Preteritum er den vanligste verbformen her. 
  • Familien kom til Norge for 36 år siden. 
  • Ola dro for to timer siden. 
  • Han ringte og sa det for to minutter siden. 
  • Jeg var i Thailand for to år siden. 
an-american-in-norway
9 notes · See All

 • vi bruker “på” foran ord for tidspunkt
 • hundretall - et århundre
  • Jeg er født nittenhundretallet. (1900s)
  • Norge fikk sin grunnlov attenhundretallet. (1800s)
 • dager
  • Jeg har møte fredag. 
  • lørdag skal jeg slappe av.
  • Vi var på kino tirsdag.
 • avsluttet handlinger: hvor lang tid det tar å gjøre noe ferdig.
  • Vi pakket for å flytte 8 dager.
  • Jeg leste ferdig boka én dag
  • Søstera mi vil klare å løpe maraton 4 timer. (mål)
 • Kan også brukes med presens perfektum for å fortelle hvor lenge siden noe har skjedd/ikke skjedd
  • Jeg har ikke sett katten vår 2 år.
  • Pappa har ikke vært i Vietnam 36 år.
an-american-in-norway
19 notes · See All

om

 • brukes når vi forteller om hvor lenge det er til noe skal skje i framtida, og for å uttrykke at handlinger gjentar seg (skjer igjen og igjen/ofte)
 • framtid
  • Vi skal gå om 1,5 timer (til). 
  • Foreldrene mine kommer om tre dager (til).
  • Vi blir tante og onkelen til en liten gutt om ca. to uker (til).
  • Flyet går om tre timer (til).
  • Om 100 år er jeg nok død. 
 • gjentakelse (ofte)
  • Om høsten plukker jeg sopp of bær i skogen.
  • Familien pleier å gå på ski om vinteren. 
  • Jentene trener sammen om onsdagen. 
 • NOTE: I muntlig språk bruker mange “på” med tidspunkt der vi bruker “om” i skriftlig.
  • Skriftlig: Jeg jobber om natta.
  • Muntlig: Jeg jobber natta.
  • Skriftlig: Han pleier å spise jordbær om sommeren.
  • Muntlig: Han pleier å spise jordbær sommeren.
an-american-in-norway
13 notes · See All

Russians prepositions

Most used

В/во - into, to, at, in

За - behind, beyond

Из - from

К - towards

На - onto, to

О/об - about

От - from

По - along, according to

С - with, from, since

У - by

Common used

Без - without;

Перед - in front of, before;

Для - for;

До - until, before;

Между - between;

Над - over;

После - after

Под - under

Через - across, through

При - at the time of

Least common prepositions

Вдоль - along;

Вместо - instead of;

Благодаря - thanks to, owning to;

Возле - bear

Вокруг - around

Из-за - from behind, because of

Из-под - from under

Кроме - except

Мимо - past

Несмотря на - in spite of

Около - near, approximately

Прежде - before

Про - about

Против - against

Спустя - after

Среди - between

49 notes · See All

10 Vocab Words

I was working on a post on Turkish postpositions and realized I only knew a few prepositions in Spanish. So:

Según - According to

Sobre - About; on; over; around; upon; above

Detrás - Behind

Tras - After; Behind

Bajo - Under

Fuera de - Outside of

De cada - Out of; from among

Por - Out or through, indicating movement

Lejos de - Far from; away from

Junto a - By; next to

26 notes · See All

dans - in

hors (de) - out

devant - in front

derrière - behind

sur - on

à côté de - beside, next to

en face de - opposite

au dessus de - above, on top

sous - under

en dessous de - below

dedans - inside

dehors - outside

entre - between

à -  to, at, in

sauf - except

ici - here

là-bas - there

partout - everywhere

n’importe où - anywhere

vers - towards

(à) guache - (on the) left

(à) droite - (on the) right

tout droit - straight ahead

après - after

avant - before

loin (de) - far (from)

envers - towards

environ - around

malgré - despite

140 notes · See All
Next Page