Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#illustrator
image
image

24’2’20

sanatçı acıdan beslenir derler. sen gittiğinden beri damağımda kalan şey acı değil başka bişeyler galiba çünkü ne elim kalem tutuyor ne kağıtlara bakasım geliyor.

2 notes · See All
Next Page