Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#dokunmayanarsin
thwbqrd · 5 months ago
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
diionisos · 5 months ago
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
widnightsun · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
5K notes · View notes
sonsuz1zaman · 2 months ago
Text
Yere çöküp bağıra bağıra daha fazlasına dayanamıyorum diye ağlamak isterken sessiz sakin bir köşede oturmuş olana bitene gülümsüyorum. Hayat insanı inceden inceden delirtiyor.
1K notes · View notes
dokunmayanarsin · 8 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
3K notes · View notes
diionisos · 6 months ago
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
dokunmayanarsin · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
4K notes · View notes