Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#tanınmayanlar
okyanuslaa · 11 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
"Yıldızlar gece çıkıyor. Yıldızları görmek isteyen insan geceye razı olmalı. Hayatın yıldızlarına ulaşmak istiyorsan,içinde ki geceye razı olmalısın."
618 notes · View notes