Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#photograpy
photographss-world · a day ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Düşler kuruyoruz yeniden gelecek üzerine,
Kaldırıp kirpiklerimizi ayak uçlarımızdan,
Dağlara bakıyoruz,
ufuklara,
bulutlara.
Şükrü Erbaş...
286 notes · View notes
nothemez · 8 months ago
Photo
Tumblr media
1K notes · View notes
lalgibi · 11 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Yâ Rabb, kanayan şu gönlüme bir nazar et!
Bütün bu dertlerin, kederlerin musibetlerin arasından beni çek çıkar, gönlüme huzur inşirah ver..
Feridüddin Attar
116 notes · View notes
irfanmeclisii · a month ago
Text
Tumblr media
Sevgiden daha değerli ne olabilir?
Sevgi, var olmaktan,yaşamaktan daha önemlidir;sevgi varoluşun tacıdır;öyleyse,varoluşun sevginin önünde
baş eğmemesi mümkün müdür??
# Ecinniler
#Dostoyevski
77 notes · View notes
looosethreads · 6 days ago
Photo
Tumblr media
Wooo woke up to fog today!! Can you believe it? Because I can’t 🌲 (づ。◕‿‿◕。)づ 🌲
55 notes · View notes
amator-blogosphere · 2 months ago
Photo
Tumblr media
122 notes · View notes
lalgibi · 3 months ago
Text
Tumblr media
“Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım.”
Sadi Şirazi
223 notes · View notes
kusyureklibiri · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
56 notes · View notes
photographss-world · a day ago
Text
Beklemekte acı verir,
Unutmak da
Ama en berbatı ikisi arasında karar vermektir.
Beklemeli mi?
Unutmalı mı?
Paulo Coelho...
169 notes · View notes