Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#waves
happyheidi · a day ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
when it’s raining while ur swimming ♡
(via)
255 notes · View notes
debelice · a day ago
Text
Conorhegyi
105 notes · View notes
photographss-world · 6 hours ago
Text
Bir akşam getir bana,
Bütün akşamlardan farklı
Hançerle güneşi batır deniz kan rengi olsun
En güzel yerinde değişen ufkumuzun
Yaşayalım, eskiden duyduğumuz masalı...
Ümit Yaşar Oğuzcan...
145 notes · View notes
debelice · a day ago
Video
         Ryan Pernofski_ 
62 notes · View notes